Aile Eğitimi Komisyonu

Aile sosyal bir kurumdur. Bu müessesenin devam etmesi ve tüm insanlık için miras olması, insanoğlunda fıtri olan ve değiştirmediği yegâne değerlerden birisidir.

“Gücünün yarısını dışarıda bırakan hiç bir çalışma başarılı olamaz” anlayışı, derneğimizin aile komisyonunun en önemli hareket noktası oldu.

Derneğimiz toplumun en küçük ve en önemli yapı taşı olan ailenin eğitimini değer merkezli bir eğitim olarak düşündü. Aileyi parçalamanın tesirini atomun parçalanmasından daha tehlikeli gören bir yaklaşımla aile seminerleri oluşturuldu.

Birbirinden değerli eğitimcilerin, akademisyenlerin ve uzmanların desteği ile “çocuk ve medya, aile ve ekonomi”ye kadar birçok başlığı yeni baştan ve ailece hep birlikte kafa kafaya vererek konuşma fırsatlarını yakaladık.

Hayatımızı ve aile ilişkilerimizi Kur’an ve Sünnet ışığında, karşılıklı sevgi, saygı anlayışı içerisinde ve birbirlerimizi dinleyerek, anlamaya çalışarak şekillendirmekteyiz.

İçeriği ne olursa olsun insanlar bir sorunu çözmek için iletişim içerisine girerler. Karşımızdakine saygı duymak iletişimi kolaylaştırır. İletişim sorunlarını tespit edip gidermek gerekir. Aksi halde toplumsal ahenk sağlanamaz. Aile içi iletişim çocuğun benliğinin oluşumunda kalıtım gibi etkilidir. Dengeli, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı aile içi iletişim, huzurlu bir aile ortamı ve dolayısıyla huzurlu bir toplum demektir.

İşte Erdemli Nesiller Derneği bu bilinçle aile kurumuna yaklaşmakta ve bu yapının devamını sağlamak, bu yapı içinde bulunanları hangi durum ve pozisyonda olursa olsun mutluluğun en güzelini burada bulmaları için Aile Eğitimi çalışmalarına devam etmektedir.