Bayanlar Komisyonu

Derneğimiz bayanlar komisyonu etkin çalışmalar yürütmektedir. Bu komisyonlarla bayan gönüllülerimiz kurumlarının çalışmalarında görev ve sorumluluk almaktadırlar. Bayanlar komisyonu diğer komisyonlardan farklı olarak hanımların daha fazla çalışmalar içerisinde yer almasını, hanımların sevk ve idare edilmesini sağlamaktadırlar. İlgili kurumun yürüttüğü eğitim, yardım, kültürel ve sosyal içerikli çalışmalarının hem uygulamasında hem de karar alma mekanizmalarında görev alan bayanlar komisyon tarafından görevlendirilmekte ve çalışmalarda bayanların katılımı sağlanmaktadır.

Yetişkin bayanların ve kız öğrencilerin eğitim faaliyetleri, kültürel ve sosyal etkinlikleri de bayanlar komisyonu tarafından organize edilmektedir. Bu alanda seri seminer kuşakları, kitap ve dergi tahlili çalışmaları, tefsir ve hadis sohbetleri, kitap okuma programları, kamp çalışmaları, bayanlara dönük gezi ve piknik organizasyonları düzenlenmektedir.

Kurumlarda yapılan Evde Karakter Eğitimi, Yaz Okulları gibi ilköğretim ve öncesine dönük çalışmalarda yoğun ve aktif olarak görev ve sorumluluk almaktadırlar. Yardım çalışmalarında özellikle yardımın fakir ailelere ulaştırılması ve mağdur annelerle görüşülmesi hususunda aktif olarak çalışılmaktadır.

Aile merkezli çalışmanın merkezinde bulunan bayan çalışmaları üye olan her kuruluşumuzda sistemleştirme çabasındayız.