Ahmet Yasin

Ahmet Yasin Cehaletle zafer elde edemeyiz. Dini, dünyayı ve ahireti kuşatacak bir ilimle ancak zafer elde edebiliriz

Aliya İzzet Begoviç

Aliya İzzet Begoviç “İnanılan ve onun için çaba sarf edilen ütopya, ütopya olmaktan çıkar ”

Malcom X

Malcom X "Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil."