Kurumsal

2013 yılında İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde kurulan derneğin adı “Erdemli Nesiller Yetiştirme Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’dir. Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Toplumun bütün kesimlerinden üyeleriyle, eğitimi, yardımlaşmayı, toplumsal dayanışmayı, erdemli bir neslin oluşmasını esas alarak çalışmalarına başladı.

Kısa sürede eğitim komisyonunu, aile komisyonunu, gençlik komisyonunu, evde karakter eğitimi komisyonu, akademik destek komisyonunu, esnaf komisyonunu, işçi komisyonunu, ar-ge komisyonunu oluşturarak, toplumun sorunlarına yönelik aktif adımlar atmaya, eğitim çalışmalarında ufuk oluşturmaya, erdemli bir nesil yetiştirmek amacıyla aile eksenli bir eğitim anlayışını geliştirmeye çalışmaktadır.