Komisyonlar

Aile Eğitimi Komisyonu

Evde Karakter Eğitimi Komisyonu

Bayanlar Komisyonu

Gençlik ve Kültür Komisyonu

Mali Komisyon

Ortaöğretim Komisyonu

Öğretmen Komisyonu

Sosyal İşler ve Yardım Komisyonu

Esnaf Komisyonu