Gençlik ve Kültür Komisyonu

Kültür Komisyonu, medeniyet değerlerimize ait unsurlardan hareketle bize ait dünden kalan güzellikleri göz önünde bulundurarak bugüne taşıyan, yarına ait projeksiyonlar geliştirerek derneğimizin vitrini, lokomotifi iddiasındaki en önemli komisyonlardan biridir.

 Derneğimizin kurumsallaşma durumlarına göre Çalışma Atölyeleri oluşturmaktadır. Bu atölyelerde Müzik, Sinema, Tiyatro, Sanatsal Etkinlikler; Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Edebiyat, İslam Düşüncesi, Kitap (Bibliyografya), Dil Çalışmaları Etkinlikleri; doğum, evlilik, ölüm durumlarında gönüllülerinin yanında yer almak için Ritüeller ve Törenler konusunda etkinlik gerçekleştirmek üzere yapılanmaya çalışmaktadır.

 Çalışma Atölyeleri’nin yanı sıra Kültür, Doğa, Tarih Gezileri ve Organizasyonlar gerçekleştirerek il içi ve yurt içi geziler düzenlemektedir. Bununla kültür bilinci kazandırmaya çalışılmaktadır. Bir diğer önemli çalışma ise Model Geliştirme ve Sunma Çalışmaları… Bu çalışma ile hem şahıs olarak hem de bazı uygulamalar anlamında kendi medeniyet değerlerimizi ön plana çıkaran örnekler ve modeller; gönüllüler ile vakıf ve dernek çalışmalarına katılanlara sunulmakta, değerler günümüze taşınarak somut modeller görünür kılınmaya çalışılmakta…

 Kültür Komisyonu, her türlü kültürel unsurun akışında, güzel âdet ve geleneklerin canlandırılmasında, diğer sivil toplum örgütlerine örnek olarak sunulabilecek uygulamaların sunumunda, kültürel hayatın zenginleştirilmesinde, kültür dünyamıza uygun olmayan unsurların ayıklanmasında, uygun olanların canlandırılıp yaşatılmasında ve devamlılığının sağlanmasında, yeni model ve uygulamaların geliştirilmesinde imkânları ve gücü nispetinde çalışmalar yapmaktadır…